top of page

על הואדי

 רני אמיר, שף בא לשוק, סיור בחיפה, סיורים בחיפה, סיורים קולינרים, סיורים קולינרים בחיפה, סיורים ב.jpg

ואדי ניסנאס הוא מקום קסום הנמצא בעיר התחתית של חיפה.

 

השכונה, שהוקמה במהלך המאה ה-19 כשכונת פועלים פשוטה, הייתה שכונה ערבית קודם למלחמת העצמאות

בשנות המנדט הבריטי התגוררו ערביי חיפה בעיר העתיקה, ובשכונות ואדי ניסנאס, ואדי סאליב וחליסה.

ואדי ניסנאס הפכה בתקופה זו לרובע עירוני משגשג.

לעומת שכונות אחרות שעברו תמורות בעקבות העליות שלאחר קום המדינה, שמרה ואדי ניסנאס במידה רבה על מאפיינים רבים של זהותה כשכונה ערבית גם לאחר קום המדינה.

(ויקיפדיה - ואדי נינאס)

בוואדי ניסנאס מתקיים דו קיום הלכה למעשה, הדבר האמיתי. שנים שבני שלוש הדתות הגדולות, יהדות, נצרות ואיסלם, חיים שם יחד.

שומעים את זה בסיפורים של בני המקום ושל השכנים והמבקרים הקבועים. 

השוק רגוע בדרך כלל ולמעט תקופות מסוימות מאד כמו חג החגים* בהם הוואדי שוקק וסואן, בייתר ימות השנה השוק בוואדי רגוע ונינוח.

*חג החגים, יוזמה של ועד השכונה, בית הגפן ועירית חיפה החל את דרכו בשנת 1993.

שמו של הפסטיבל מבטא את כוונתו לציין את חגי שלוש הדתות החלים בחודש דצמבר ובסמוך לו – חג החנוכה היהודיחג המולד הנוצרי (החלים בסמוך זה לזה), חודש הרמדאן ועיד אל-פיטר או חג הקורבן האסלאמיים (החלים במועדים משתנים על פני השנה האזרחית ויכולים לחול בחודש דצמבר, על פי הלוח המוסלמי).

אז בנוסף להיות הסיור יום בילוי בחיפה או יום כיף בחיפה שהוא חלק מסיורים קולינריים שהם סיורים של אוכל, טעמים וריחות, 

הסיור בוואדי הוא סיור של אנשים, תרבות ודו קיום. 


יש שם אנשים טובים, אנשי שלום, אנשים עם לב פתוח, נדיבים, לארג'ים, מאירי פנים.

סיור אוכל בחיפה, יום כיף
סיור אוכל, יום בילוי בחיפה, יום כיף בחיפה בחיפה
סיור אוכל בחיפה, יום כיף בחיפה
bottom of page